MainMenu | Rss Feed

เรียนโปลิฯ..เก่งอย่างไร

เรียน โปลิฯ.... คิดเป็น ทำเป็น ปฏิบัติเป็น จบแล้วมีงานทำ สรา้งคนดี มีฝีมือ เข้าสู่สถานประกอบการ ...(ตลาดแรงงานพร้อมต้อนรับนักศึกษาเข้าทำงาน)
06-09-2019

ผู้บริหารมอบเกียรตินักศึกษาที่ได้รับรางวัลวันวิทยาศาสตร์

อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ให้เกียรติในการมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันจัดสวนถาด และการประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา วันที่ 5 กันยายน 2562
05-09-2019

ฟุตซอล โปลิเทคนิคลานา เข้ารอบกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทน อศจ.เชียงใหม่ เข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ (ละโว้เกมส์) สามารถผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 เป็นที่ 1 ในสายโดยการชนะ อศจ.เพชรบุรี 5-0
05-09-2019

การแข่งขันพับโมเดลกระดาษและคณิตคิดเร็ว

อาจารย์อุทัย ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานการเปิดการแข่งขันพับโมเดลกระดาษและคณิตคิดเร็ว โดยแบ่งเป็นแข่งพับโมเดลกระดาษ ในระดับ ปวช และการแข่งคณิตคิดเร็ว ในระดับ ปวส. เพื่อเสริมสรา้งความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมจุลเทพ วันที่ 3 กันยายน 2562
03-09-2019

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันทำบุญใส่บาตร

อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษานำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์จำนวน 3 รูป ประจำเดือนกันยายน เพื่อความเป็นสิริมงคล สรา้งความสุขทางด้านจิตใจ ที่ลานสวนธรรม วันที่ 3 กันยายน 2562
03-09-2019

Digital School Bank

อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และคณะทีมงานสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการออมภายใต้โครงการ Fin D we can do 2 ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารธนาคารออมสินและประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในรูปแบบของ Digital School Bank เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรสร้างวินัยในการออมวางแผนทางการเงินอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 3 กันยายน 2562
03-09-2019

มอบทุนอุดหนุนพัฒนาความเป็นเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ

อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา มอบทุนอุดหนุนพัฒนาความเป็นเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นให้กับนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand 2019 การเข้าร่วมประกวด และแสดงผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "Poly Candy" ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ค. 2562 ณ Siam Innovation District กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา โดยมี อาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์สุริน ร่วมคำ หัวหน้าหมวดวิชาสามัญ พร้อมด้วย อาจารย์วรัญญา ศรีสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน แสดงความยินดีด้วย รายชื่อนักศึกษา 1.นส.สุธีรา รูปสูง นักศึกษา AC.4101 2.นส.กำไลทอง สหัสแปง นักศึกษา BC.4101 3.นายแชมป์ หม่องยืน นักศึกษา TI.4501
02-09-2019

แข่งขันฟุตซอลกีฬาอาชีวะเกมส์

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมคณะกีฬาฟุตซอลของวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทน ภาคเหนือ เข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ (ละโว้เกมส์) ระดับชาติ ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 2 -8 กันยายน 2562
02-09-2019