MainMenu | BookDetail

 ประวัติศาสตร์จานเดียว : พม่า 

เรื่องราวแต่หนหลังของเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่าง "พม่า" ที่ครั้งหนึ่งเคยเคืองแค้นแทบจะไม่เผาผี วันนี้พม่ากำลังกลายเป็นขุมทองแห่งใหม่ของนักลงทุน สิงห์หลับตัวนี้กำลังจะตื่นขึ้นมาผงาดเป็นมหอำนาจแห่งสุวรรณภูมิอีกครั้ง ผลงานการรวบรวมและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ "พม่า" แบบจานเดียวเอาอยู่ ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

Published date
: Feb 20, 2017
Publisher
: คนทำงาน
Category
Page
: 266
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 a : Title 
ประวัติศาสตร์จานเดียว : พม่า 
300 a : Total pages 
266 
520 a : Description 
เรื่องราวแต่หนหลังของเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่าง "พม่า" ที่ครั้งหนึ่งเคยเคืองแค้นแทบจะไม่เผาผี วันนี้พม่ากำลังกลายเป็นขุมทองแห่งใหม่ของนักลงทุน สิงห์หลับตัวนี้กำลังจะตื่นขึ้นมาผงาดเป็นมหอำนาจแห่งสุวรรณภูมิอีกครั้ง ผลงานการรวบรวมและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ "พม่า" แบบจานเดียวเอาอยู่ ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.