MainMenu | BookDetail

 พญาทะละ พระเจ้าตากสิน และไตเซิน 

หากมองการเสียกรุงศรีอยุธยาและรัชสมัยพระเจ้าตากสินให้กว้าง กว่าสงครามรุกราน และสงครามกู้คืนอำนาจของรัฐซึ่งมีศูนย์อำนาจอยู่ที่ลุ่ม น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

Published date
: Jan 11, 2018
Publisher
: -
Category
Page
: 91 หน้า
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
020 a : ISBN 
245 a : Title 
พญาทะละ พระเจ้าตากสิน และไตเซิน 
260 b : Name of publisher 
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2560 
300 a : Total pages 
91 หน้า 
520 a : Description 
หากมองการเสียกรุงศรีอยุธยาและรัชสมัยพระเจ้าตากสินให้กว้าง กว่าสงครามรุกราน และสงครามกู้คืนอำนาจของรัฐซึ่งมีศูนย์อำนาจอยู่ที่ลุ่ม น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.