MainMenu | BookDetail

 ชีพจรลงล้อ 9 เส้นทางจักรยาน ภาคกลาง 

คุณยังจำจักรยานคันเก่งคันแรกในชีวิตได้ไหม? ยานพาหนะคันแรกที่พาเราตะลอนไปทั่วซอย พอแกร่งกล้าขาแข็งเข้าหน่อยก็ริอ่านออกไปผจญภัย ในโลกกว้างที่ซอยข้างๆ กับชาวแก้งค์ ความสุขง่ายๆ กับเสียงกระดิ่งกรุ๊งกริ๊ง ลมเย็นๆ ปะทะหน้า เสียงเฮฮา คงไม่เคยเลือนหายจากความทรงจำใช่ไหม? ททท.อยากชวนคุณไปเที่ยวด้วยจักรยานกันอีกซัก(หลายๆ)ครั้ง ไปเที่ยวให้ทั่วผืนแผ่นดินกว้าง ที่ไม่กว้างกว่ารอยล้อของเรา ไปเก็บความสุขง่ายๆ ที่ไม่จำกัดอายุ และไม่มีวันหมดอายุ

Published date
: Feb 22, 2017
Publisher
: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Category
Page
: 76
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 a : Title 
ชีพจรลงล้อ 9 เส้นทางจักรยาน ภาคกลาง 
300 a : Total pages 
76 
520 a : Description 
คุณยังจำจักรยานคันเก่งคันแรกในชีวิตได้ไหม? ยานพาหนะคันแรกที่พาเราตะลอนไปทั่วซอย พอแกร่งกล้าขาแข็งเข้าหน่อยก็ริอ่านออกไปผจญภัย ในโลกกว้างที่ซอยข้างๆ กับชาวแก้งค์ ความสุขง่ายๆ กับเสียงกระดิ่งกรุ๊งกริ๊ง ลมเย็นๆ ปะทะหน้า เสียงเฮฮา คงไม่เคยเลือนหายจากความทรงจำใช่ไหม? ททท.อยากชวนคุณไปเที่ยวด้วยจักรยานกันอีกซัก(หลายๆ)ครั้ง ไปเที่ยวให้ทั่วผืนแผ่นดินกว้าง ที่ไม่กว้างกว่ารอยล้อของเรา ไปเก็บความสุขง่ายๆ ที่ไม่จำกัดอายุ และไม่มีวันหมดอายุ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.