MainMenu | NewReleases

N
ews

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยอาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2562 ช่วงเช้าเวลา 07.45 น. ขบวนพาเหรดเคลื่อนสู่สนามของวิทยาลัยฯ โดยมี อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล เป็นปร..
25-12-2019